Jhuthi Thi Tu Aur Tera Pyar Bhi Lyrics

Jhuthi Thi Tu Aur Tera Pyar Bhi Lyrics – Ravinder Roby